Tancam cercles

La idea de Tancam Cercles sorgeix per donar una cobertura en serveis a les usuàries del rebost Tres Prestatges, i aconseguir entre nosaltres una economia circular.

En poc temps, ens adonam que no tenim perquè aturar-nos en els serveis, podem compartir habilitats, sabers, fer comunitat, i ràpidament es converteix en un projecte molt més gran!

Assemblea de Tres Prestatges de dia 26 de març del 2023

El juny del 2022 vam començar a Sant Llorenç un rebost setmanal on trobar-nos per fer intercanvis en moneda lliure G1, on totes érem proveïdores i consumidores.

Des de molt prest ja ens vam témer que les persones que proveïen d’aliments frescos al rebost, retiraven menys gènere del que duien, fet que generava un desequilibri. La manera de compensar-ho que vam plantejar va ser amb temps: una persona que ens proveeix de verdures, allò que li pot anar millor per tenir excedents i poder-los dur al rebost són mans. A partir d’aquí, i fent voltes a aquest tema, començam a donar forma allò que vam anomenar ‘tancam el cercle’.

Esdeveniments destacats

El rebost Tres Prestatges

Tancam cercles va començar amb el rebost Tres Prestatges..

Més sobre Tres Prestatges

Quadrilles

¨És quan ens ajuntam una colla per fer un servei juntes. No és el mateix fer una feina tota sola o entre un parell mallorquí, a vegades no necessitam molta especialització, sinó mans. Hem anat a collir olives, arreplegar fems per abonar l’hort, trencar ametlles, hem fet biochar, netejat canyes,…

La persona que fa la demanda del servei, és qui s’encarrega de fer els ingressos després en junes. El fet de mantenir el valor de 2DUs l’hora, fa que el servei sigui fàcilment assumible per a qui el proposta.

Més sobre les quadrilles

Habilitats i sabers

Amb això volem fer una passa més cap a l’autogestió, l’autosuficiència i l’autonomia en temes de salut, alimentació, energètics, de consum (roba, artesania, …), reutilització, reparació i reciclatge. Entre totes tenim un bagatge molt ampli de coneixements i d’habilitats que ens agradaria compartir. Això abarca coneixements d’alimentació, d’hort i cultiu, salut, fitoteràpia, alfabetització informàtica, teràpies alternatives, gestió d’excedents (fermentats, compotes, conserves,…), mecànica, sabons, fontaneria, electrònica, artesania, energia, costura, construcció, arts,… Allò que ens agradaria és compartir i aprendre de tot aquest bagatge.

Més sobre habilitats i sabers

Serveis

Pel tema dels serveis ens va sorgir el dubte del valor, com ho valoram amb junes? Teníem gent dins el rebost que oferia una hora de servei per més de 300 junes, i en teníem que havien adoptat el valor de 2DUs/hora. Vam pensar que perquè funcionàs entre nosaltres, el meu temps i el teu ha de valer el mateix, i ens vam decantar pel valor unificat de 2DUs l’hora.

Hort comunitari

Febrer del 2022, començam amb el hort.

Funciona com una quadrilla, en aquest cas, qui fa la demanda seria Tres Prestatges. Les persones que vénen a l’hort reben la valoració del seu temps a 2DUs/hora. Allò que surti de l’hort serà producció pròpia del rebost.

Ens cedeix l’espai en Toni, amb l’avantatge que ell ja tenia tot organitzat amb parades en crestall (i amb proporció àurea, no són bromes!) i amb altres sitemes de permacultura, amb reg posat i tot.

Ho organitzam com una quadrilla pròpia de Tres Prestatges, es valoren els jornals de les persones que vénen al valor de 2DUs/hora.

Actualment no tenim molt clar si continuar o no com a hort comunitari, perquè el manteniment requereix bastantes més hores que el dia que quedam per anar-hi i, tampoc no hi ha tanta afluència de gent. De tota manera, es podria mantenir com a quadrilla d’en Toni, i oferir ell els productes a Tres Prestatges directament. D’una manera o d’una altra, es cobreix una part de les necessitats de verdura del rebost, que era l’objectiu.