Skills and knowledge

L’objectiu és fer passes cap a una major autogestió, autosuficiència i autonomia en temes de salut, alimentació, energètics, de consum (roba, artesania, …), reutilització, reparació i reciclatge. Entre totes tenim un bagatge molt ampli de coneixements i d’habilitats que ens agradaria compartir.

Això abarca coneixements d’alimentació, d’hort i cultiu, salut, fitoteràpia, alfabetització informàtica, teràpies alternatives, gestió d’excedents (fermentats, compotes, conserves,…), mecànica, sabons, fontaneria, electrònica, artesania, energia, costura, construcció, arts,…

La proposta és que cada persona assistent a les trobades o a qualsevol taller que s’organitzi, aporti un DU. Des de Tancam Cercles es fa una valoració del temps de les persones que facin els tallers i dels espais que ens cedeixin per a fer activitats i actes de 2DUs/hora. Hi haurà moments que aquestes aportacions no seran suficients per fer les valoracions de les activitats, i sortirà del crowdfunding. Si queden junes que sobrin després de valorar les despeses, quedaran per a futurs tallers. També hem pensat que els infants i joves són nostres, i que no se’ls demana cap aportació amb junes fins als 14 anys. Quan un taller impliqui material extra que signifiqui una despesa en moneda deute, o l’aportarà cada participant o es pot adquirir de manera conjunta fent l’aportació corresponent amb la inscripció.

Activitats que anem fent

  • Octubre de 2022: Excursió al Salt del Freu.