Què és la G1?

La G1 és la Moneda Lliure que utilitzam per facilitzar les transaccions i els intercanvis entre nosaltres.

Proposa un nou sistema monetari descentralitzat i just, que es presenta com a alternativa al sistema bancari actual. Neix com a resposta a problemes econòmics actuals com la crisi econòmica, la hiperinflació i la monopolització de la riquesa en mans de poques persones.

La moneda G1 se sustenta sobre tres pilars:

1. Teoria Relativa de la moneda:

La idea de la moneda va néixer a la ment d’Stéphane Laborde, un enginyer francès que va estudiar els mecanismes monetaris per a establir-ne relacions matemàtiques.

Va utilitzar el terme ‘moneda lliure’ per primera vegada al 2010 per descriure l’única solució al següent problema: Com podem fer que cada individu, sense importar on o quan neixi, sigui igual a tots els demés davant la creació de moneda?

És així com neix la Teoria Relativa de la moneda (TRM), on demostra matemàticament les condicions que s’han de complir per obtenir una moneda justa, i estableix unes bases d’aquesta moneda que defineix com a lliure, segons criteris inspirats en les llibertats fonamentals del programari lliure:

  • Llibertat 0: l’individu és lliure de triar el seu sistema monetari.
  • Llibertat 1: l’individu és lliure d’utilitzar els recursos sense perjudicar els altres.
  • Llibertat 2: l’individu és lliure de produir qualsevol valor.
  • Llibertat 3: l’individu és lliure de canviar ‘en moneda’.

Arriba així a la conclusió que només pot esser lliure si cada individu és coproductor de la moneda, a parts iguals, a través d’un Dividend Universal (DU).

Aix`o genera que la creació sigui democràtica: tots els individus, pel simple fet d’existir, creen la mateixa quantitat de moneda diàriament. Aquesta quantitat és allò que anomenam Dividend Universal.

2. Programari Duniter:

És un programari lliure i descentralitzat que a través dels nodes s’encarrega de fer els càlculs per assignar el DU, gestionar tot el sistema de certififacions, dur tota la comptabilitat de transaccions entre els membres quan transfereixen les seves junes, la missatgeria, el directori,…

  • Aplicació Cesium:

És l’aplicació que utilitzam al mòvil o a l’ordinador per tenir un compte moneder per fer transaccions, veure els moviments, certificar altres membres, enviar missatges,… i així veure els moviments que fa el programa Duniter.

Aquí et pots descarregar l’aplicació per obrir-te un moneder, https://cesium.app/es/.

Enllaços útils, on podràs trobar més informació sobre la G1: